Wednesday, 3 July 2013

Jokes..................लैला को करना था इम्प्रैस पप्पू ने खाई मिन्टो फैश...........................70213

╬═╬niche mt jana
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬ Nhche mat aao bhai
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬ ruk, niche mat jana
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬ bus kar yaar
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬ bahut ziddi lagta hai
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬ ab yahi ruk ja
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬ niche jane ka koi fayda nahi
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬ upar chla ja ab
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬ pakka ziddi hai
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬ antim bar kahta hu
╬═╬ mat ja niche
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬ kuch nahi milega
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬ time khrab hoga
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬ ha ha ha ha ha
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬ ab bhi time hai upar chala ja
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬ nahi manega mat man
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬ aaja fir niche ,,
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬ aur aaja ,,
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬ aur tezz
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬ aur chala chal
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬ aaja aaja
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬ aur niche aaja ,,
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬ kyu thak gaye ?
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬ saans chad gaya,, ab?
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬ agar pani pina hai ,,?
╬═╬ fir upar chal
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬ aur aaja ,,
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬ jaldi jaldi
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬ bhag ab ,,,
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬ ek fir kheta hu
╬═╬ niche mat ja
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬ lot ja upar
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬ tu abhi tak nahi lota
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬ yaar tum toh bahut hi wo ho
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬ maan bhi le baat
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬ yaar ab tu niche hi aaja,
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬ aur chal
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬ aaja, aaja, aaja,
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬ aur niche aao bhai
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬ abhi toh aadha bhi nahi hua
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬ aur aajao ,,
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬ mana nahi fir ,
╬═╬ aa hi gaya
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬ kuch nahi milega,,
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬ niche kuch nahi,
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬ , kyu mila kuch,,
ab itna neeche aae ho toh jaan lo:-
7 Sachai ✅ Duniya Ki !
1) Apki Aankhe aapke Jism Ka Wo
Hissa He Jinhe aap Sabun Se nahi dho
Sakte !
2)Aap apne Baal nahi Gin Sakte ! ❎
3)Aapki Zuban aapke Sare Danto Ko
Nahi Chhu Sakti !
4) Sirf bewkuf log Point No.3 Try
karenge !
5) Aap Muskura rahe ho Kyunki Aapki
Zuban Aapke Sare Danto Ko Chhu Skti
Hai !!
6) Aap hans rahe ho Kyunki aap
Bewkuf Ban Chuke ho !
7) Aap iss msg ko aage send karoge
Kyunki aap maza lena Chahate ho,
Dusro Ko Bewkuf banakar !!!
Chal ek Khattarnaak pj :
Japan main 2 dost they
1 ka naam tha “jo” aur dusrey ka
naam tha “wo”
Ek din “jo” ke pas JIN aa gaya
“jo” ne dar kar “wo” ko awaz di
“wo” bhag kar aya to JIN ko dekh kar
“wo"marr gya
;
bus usi din se hi kehte b b b ;
;
;
“JO” DAR GAYA, “WO” MAR GAYA
Dimaag out ho gaya naa? Maine pehle
hi bola tha Neeche mat jaana
.
.
.
.
.
..
..
 
क्या आप जानते हैं
दुनिया का सबसे पहला जहाज
कहाँ उड़ा था
.
.
.
.
.
कहीं जाइयेगा नही
जानिए इस छोटे से ब्रेक के बाद
.
.
.
.
तंदुरुस्ती की रक्षा करता है
लाइफ बॉय
लाइफ बॉय है जहाँ
तंदुरुस्ती है वहां
.
.
.
.
सर्फ़ एक्स़ल : दाग अच्छे हैं
.
.
.
.
रूपा फ्रंट लाइन : रहो सबसे आगे
.
.
.
.
गार्नियर : टेक केयर
.
.
.
.
असली मसाले सच सच : M D H -M D
H
.
.
.
.
हम में है हीरो : हीरो मोटो
.
.
.
.
लैला को करना था इम्प्रैस
पप्पू ने खाई मिन्टो फैश
.
.
.
.
हाय हैंडसम ,हाय हैंडसम ,हाय हैंडसम
फेयर & लवली क्रीम
फॉर मैन
.
.
.
.
रहिये ना बेखबर
देखिये फिर खास खबर
आज तक
.
.
.
.
वैलकम टू बैक
मॉय शो
.
.
.
.
दुनिया का सबसे पहला जहाज
हवा में उड़ा था
.
.
.
.
.
..
..
 
संता: मैंने जब अपना पिछला घर छोड़ा था.......... तो मेरी मकान मालकिन रोने लगी थी।
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
नई मकान मालकिन: मैं नहीं रोउंगी, मैं एडवांस पहले ही ले लेती हूँ।
.
.
.
.
.
..
..
 
संता एक बार जगजीत सिंह का गाना सुन रहा था जिसके
बोल थे..
"ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो"।
संता अचानक खड़ा होकर बोला,...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"मैं तो आप से भी ज्यादा परेशान हूँ। मेरी तो औरत
भी ले लो।"
.
.
.
.
..
..
 
इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है ये आप सोचकर बताओ.......

एक बार एक मछुआरा नदी किनारे मछली पकड़ने जाता है, परन्तु उसे तालाब के पास पहुँच कर एहसास होता है कि वह मछली पकड़ने के लिए चारा तो ले कर ही नहीं आया!

जब वह यह सोच ही रहा होता है तो उसकी नज़र एक सांप पर पड़ती है जिसने मुंह में एक केचुआ पकड़ा हुआ होता है! यह देख वह सांप को फन से पकड़ता है और उसके मुंह से केचुआ छीन लेता है!

परन्तु केचुआ छीन ने के तुरंत बाद ही उसे आत्मग्लानि होती है, कि उसने एक जीव से उसका भोजन छीन लिया! इस आत्मग्लानि से छुटकारा पानेके लिए वह उस सांप के मुंह में थोड़ी सी बीयर डाल देता है और मछली पकड़ने चल पड़ताहै!

थोड़ी देर बाद जब वह तालाब के किनारे मछली पकड़ रहा होता है तो उसे अपनी पतलून के निचले हिस्से में खिंचाव सा महसूसहोता, जब वह कारण जानने के लिए नीचे देखता है तो वह पाता है कि वही सांप मुंह में तीन और केंचुए पकडे हुए उसकी तरफ देख रहा है!

इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है ये आप सोचकर बताओ.......
.
.
.
.
.
 
..
..
 
A Sardar was caught by police..
Police: How did u kill 20 people?
Sardar: Mai gaadi tez chala raha tha par jab
maine brake lagaya, to pata laga ke brake
fail ho gae hai.. fir mai saamne dekha to 2
aadmi ja rahe the, dusri taraf 1 baraat ja
rahi thi.. Ab tum batao me gaadi kidhar
modta?
Police: Of course, jis taraf 2 admi the..
nuksaan kam hota..
Sardar: Exactly.. Mene bhi yhi socha tha
par wo 2 admi meri gaadi dekhkar baraat
me ghus gaye.. To me kya karta
-->

No comments:

Post a Comment